ဘုိျဖဴ

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ဘုိျဖဴ
အျဖဴေရာင္သံစဥ္ ဘုိျဖဴ
Year: 2014 - Duration: 05:26 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ - ေဆာင္းဦးအိပ္မက္ NEW Song 2017
ဘုိျဖဴ - ေဆာင္းဦးအိပ္မက္ NEW Song 2017
Year: 2017 - Duration: 04:19 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ - ထာ၀ရ NEW SONG 2017
ဘုိျဖဴ - ထာ၀ရ NEW SONG 2017
Year: 2017 - Duration: 03:43 - Source: youtube - FileType: mp3
နံနက္ခင္းသစ္ - ဘုိျဖဴ Bo Phyu Nan Net Khin Thit
နံနက္ခင္းသစ္ - ဘုိျဖဴ Bo Phyu Nan Net Khin Thit
Year: 2018 - Duration: 05:59 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ - ေမ ွ်ာ္လင့္ျခင္းသီခ်င္း
ဘုိျဖဴ - ေမ ွ်ာ္လင့္ျခင္းသီခ်င္း
Year: 2017 - Duration: 04:70 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ- ေလတုိက္တဲ့အခါ
ဘုိျဖဴ- ေလတုိက္တဲ့အခါ
Year: 2017 - Duration: 04:33 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ - ေလးစားသူမ်ား
ဘုိျဖဴ - ေလးစားသူမ်ား
Year: 2017 - Duration: 04:11 - Source: youtube - FileType: mp3
ေဆာင္းဦးအိပ္မက္ - ဘုိျဖဴ Bo Phyu Sone Oo Eaint Met
ေဆာင္းဦးအိပ္မက္ - ဘုိျဖဴ Bo Phyu Sone Oo Eaint Met
Year: 2018 - Duration: 04:21 - Source: youtube - FileType: mp3
အခ်စ္ေဖာ္ေကာင္ ဘိုျဖဴ
အခ်စ္ေဖာ္ေကာင္ ဘိုျဖဴ
Year: 2011 - Duration: 03:55 - Source: youtube - FileType: mp3
ရွမ္းရိုးမက အုိးစည္သံ-Shan Ma Ka O Si Than
ရွမ္းရိုးမက အုိးစည္သံ-Shan Ma Ka O Si Than
Year: 2015 - Duration: 04:23 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ - ေမ ွ်ာ္လင့္ျခင္းသီခ်င္း
ဘုိျဖဴ - ေမ ွ်ာ္လင့္ျခင္းသီခ်င္း
Year: 2018 - Duration: 04:70 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ - ေလးစားသူမ်ား
ဘုိျဖဴ - ေလးစားသူမ်ား
Year: 2018 - Duration: 04:11 - Source: youtube - FileType: mp3
ခ်ယ္ရီပန္းေလး အသည္းေပးမယ္
ခ်ယ္ရီပန္းေလး အသည္းေပးမယ္
Year: 2011 - Duration: 04:26 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ - ေလတုိက္တဲ့အခါ
ဘုိျဖဴ - ေလတုိက္တဲ့အခါ
Year: 2018 - Duration: 04:33 - Source: youtube - FileType: mp3
ဘုိျဖဴ - ေတာင္ေျခရြာ
ဘုိျဖဴ - ေတာင္ေျခရြာ
Year: 2018 - Duration: 06:10 - Source: youtube - FileType: mp3