ဝိုင္းေလး

Wyne Lay - A Sin Pyay Thwar Mar Par ဝိုင္းေလး - အဆင္ေျပသြားမွာပါ
Wyne Lay - A Sin Pyay Thwar Mar Par ဝိုင္းေလး - အဆင္ေျပသြားမွာပါ
Year: 2017 - Duration: 04:30 - Source: youtube - FileType: mp3
ဝိုင္းေလး - ခ်စ္ေသးရဲ႕လား
ဝိုင္းေလး - ခ်စ္ေသးရဲ႕လား
Year: 2018 - Duration: 05:22 - Source: youtube - FileType: mp3
ႏိုင္ငံတကာရင္ေသြးငယ္မ်ား - ထက္ေနၾကည္ + ၿဖိဳးျပည့္စံု + ထက္ေအာင္ + နန္းထက္ထက္သူ + ဝိုင္းေလး
ႏိုင္ငံတကာရင္ေသြးငယ္မ်ား - ထက္ေနၾကည္ + ၿဖိဳးျပည့္စံု + ထက္ေအာင္ + နန္းထက္ထက္သူ + ဝိုင္းေလး
Year: 2015 - Duration: 07:20 - Source: youtube - FileType: mp3
ၿဖိဳးျပည့္စံု + ဝိုင္းေလး - ၂၄ နာရီ
ၿဖိဳးျပည့္စံု + ဝိုင္းေလး - ၂၄ နာရီ
Year: 2018 - Duration: 02:59 - Source: youtube - FileType: mp3
Wyne Lay ဝိုင္းေလး - မညာခ်င္ေတာ့ဘူး
Wyne Lay ဝိုင္းေလး - မညာခ်င္ေတာ့ဘူး
Year: 2018 - Duration: 03:31 - Source: youtube - FileType: mp3
WYNE LAY ဝိုင္းေလး - ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္
WYNE LAY ဝိုင္းေလး - ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္
Year: 2018 - Duration: 04:10 - Source: youtube - FileType: mp3
Wyne Lay ဝိုင္းေလး - WYNE
Wyne Lay ဝိုင္းေလး - WYNE
Year: 2018 - Duration: 03:16 - Source: youtube - FileType: mp3
လက္ခံျပီးသား - ဝိုင္းေလး
လက္ခံျပီးသား - ဝိုင္းေလး
Year: 2017 - Duration: 04:19 - Source: youtube - FileType: mp3
ခ်ာလီ Charlie - ေမ ွ်ာ္လင့္ရုံပဲ NEW MUSIC MV 2018
ခ်ာလီ Charlie - ေမ ွ်ာ္လင့္ရုံပဲ NEW MUSIC MV 2018
Year: 2018 - Duration: 04:70 - Source: youtube - FileType: mp3
ဝိုင္းေလး - ေက်ာင္းခ်စ္သူ
ဝိုင္းေလး - ေက်ာင္းခ်စ္သူ
Year: 2018 - Duration: 03:34 - Source: youtube - FileType: mp3
Wine Lay - Lat Khan Pyi Thar ဝိုင္းေလး - လက္ခံၿပီးသား
Wine Lay - Lat Khan Pyi Thar ဝိုင္းေလး - လက္ခံၿပီးသား
Year: 2017 - Duration: 04:10 - Source: youtube - FileType: mp3
မညာခ်င္ေတာ့ဘူး - Wyne Layvဝိုင္းေလး
မညာခ်င္ေတာ့ဘူး - Wyne Layvဝိုင္းေလး
Year: 2018 - Duration: 03:28 - Source: youtube - FileType: mp3
ဝိုင္းေလး - ေက်ာင္းခ်စ္သူ
ဝိုင္းေလး - ေက်ာင္းခ်စ္သူ
Year: 2017 - Duration: 03:36 - Source: youtube - FileType: mp3
Poe Karen Song 2017 Ohh Kho Kae Land Aye : Eh Pong Awer Official MV
Poe Karen Song 2017 Ohh Kho Kae Land Aye : Eh Pong Awer Official MV
Year: 2017 - Duration: 05:48 - Source: youtube - FileType: mp3
Wyne Lay ဝိုင္းေလး - Lullaby
Wyne Lay ဝိုင္းေလး - Lullaby
Year: 2018 - Duration: 03:49 - Source: youtube - FileType: mp3