အဲလက္စ္ သီခ်င္းမ်ား

အနာဂတ္မဲ့ 19 :18
အနာဂတ္မဲ့ 19 :18
Year: 2012 - Duration: 04:46 - Source: youtube - FileType: mp3
ရဲသြင္ - ႏွင္းဆီလိႈင္းမ်ား ALbum
ရဲသြင္ - ႏွင္းဆီလိႈင္းမ်ား ALbum
Year: 2017 - Duration: 55:51 - Source: youtube - FileType: mp3
အျမဲတမ္းပဲမင္း - စည္သူလြင္
အျမဲတမ္းပဲမင္း - စည္သူလြင္
Year: 2012 - Duration: 04:25 - Source: youtube - FileType: mp3
မင္းကို ခ်စ္ ရင္စည္သူလြင္+ေဆာင္းဦးလွိဳင္
မင္းကို ခ်စ္ ရင္စည္သူလြင္+ေဆာင္းဦးလွိဳင္
Year: 2013 - Duration: 04:30 - Source: youtube - FileType: mp3
Sithulwin+Alex+Soung Oo Hlaing - Anar gat met
Sithulwin+Alex+Soung Oo Hlaing - Anar gat met
Year: 2009 - Duration: 04:56 - Source: youtube - FileType: mp3
Yuzana Alex - စိတ္ကူး လမင္း သီခ်င္း
Yuzana Alex - စိတ္ကူး လမင္း သီခ်င္း
Year: 2009 - Duration: 06:37 - Source: youtube - FileType: mp3
A Lwan Yet Tway A Kyaung အလြမ္းရက္ေတြအေၾကာင္း Alex အဲလက္စ္ Myanmar Karaoke Songs
A Lwan Yet Tway A Kyaung အလြမ္းရက္ေတြအေၾကာင္း Alex အဲလက္စ္ Myanmar Karaoke Songs
Year: 2014 - Duration: 04:23 - Source: youtube - FileType: mp3
တစ္သက္လံုးပဲသတိရေနမယ္ - အဲလက္စ္
တစ္သက္လံုးပဲသတိရေနမယ္ - အဲလက္စ္
Year: 2009 - Duration: 04:20 - Source: youtube - FileType: mp3
အမွန္ကိုမျမင္ေသာေန ့ရက္မ်ားအဲလက္စ္
အမွန္ကိုမျမင္ေသာေန ့ရက္မ်ားအဲလက္စ္
Year: 2013 - Duration: 04:40 - Source: youtube - FileType: mp3
ဆံုႏိုင္ ခြင့္အဲလက္စ္+ထြန္းအိျႏၵာဗို
ဆံုႏိုင္ ခြင့္အဲလက္စ္+ထြန္းအိျႏၵာဗို
Year: 2013 - Duration: 04:50 - Source: youtube - FileType: mp3
ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းမ်ား၁
ကြ်န္ေတာ္ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းမ်ား၁
Year: 2013 - Duration: 04:27 - Source: youtube - FileType: mp3
သိပ္ေတာ့မဆန္းဘူး အဲလက္စ္
သိပ္ေတာ့မဆန္းဘူး အဲလက္စ္
Year: 2008 - Duration: 04:42 - Source: youtube - FileType: mp3
အမွန္ကို မ ၿမင္ ေသာေန ့ရက္ မ်ားအဲလက္စ္
အမွန္ကို မ ၿမင္ ေသာေန ့ရက္ မ်ားအဲလက္စ္
Year: 2013 - Duration: 05:19 - Source: youtube - FileType: mp3
အိမ္မက္ထဲက အိမ္မက္မ်ား - Top Ten 2
အိမ္မက္ထဲက အိမ္မက္မ်ား - Top Ten 2
Year: 2015 - Duration: 04:30 - Source: youtube - FileType: mp3
က ေလးရယ္အဲလက္စ္
က ေလးရယ္အဲလက္စ္
Year: 2013 - Duration: 03:42 - Source: youtube - FileType: mp3